Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: 'Voorwaarden') zorgvuldig door alvorens deze website te gebruiken. Door deze website te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen van en onvoorwaardelijk akkoord te gaan met de Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met één of meerdere Voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van deze website. Overal waar in dezevoorwaarden hij vermeld staat, dient in geval van toepassing ook zij gelezen te worden en omgekeerd. Algemeen Deze website is samengesteld door Taxxo, statutair gevestigd te Nijkerk aan de Aardbeivlinder 21, Nijkerk. Hierna te noemen Taxxo. Toegestaan gebruik Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere gebruiker, bezoeker of klant die gebruik maakt van de website van Taxxo, dan wel van de aangeboden diensten van Taxxo. Iedere gebruiker, bezoeker of klant geeft aan, door gebruik te maken van die diensten of door het bekijken van opgevraagde informatie, kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze algemenevoorwaarden. U dient zich als gebruiker van deze website in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden. Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan: inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van Taxxo en/of derden; het doen van afbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen; het verspreiden van wettelijk verboden materiaal; ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website; Het is u slechts toegestaan om een kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Taxxo, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te "reverse engineeren", te decompileren of op andere wijze te gebruiken en / of te exploiteren. Het is u slechts toegestaan om een hyperlink (een technisch commando, dat verwijst naar de website van Taxxo, waarbij de website binnen de kaders van Taxxo verschijnt) aan te brengen, indien Taxxo daartoe voorafgaand haar schriftelijke toestemming heeft verleend. Verzoeken tot het aanbrengen van een hyperlink, kunt u richten aan Taxxo. Ingeval u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt Taxxo zich het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruik voortvloeiende schade op u te verhalen. Beschikbaarheid Een ieder die gebruik maakt van de website van Taxxo is bekend met het feit dat door een technische storing of een andere omstandigheid het systeem (tijdelijk) uit kan vallen en/of niet meer

Standaard tarief
Levertijd
5 werkdagen na opnamedatum
Vorm
Digitaal
Betaling
Binnen 14 dagen

€ 450,-

Full-servicetarief
Levertijd
3 werkdagen na opnamedatum
Vorm
Digitaal + papier
Betaling
Binnen 60 dagen of bij notaris

€ 349,-
(€ 295,- voor NHG/NWWI)

Check our prices for the offer that best covers your needs

Toeslagen op budget-taxatie

De budgettarieven zijn gebaseerd op percelen met één kadastrale inschrijving. De rapporten worden alleen digitaal geleverd, zowel naar uzelf als naar de bank. De taxaties vinden overdag plaats. Mocht u andere wensen hebben, bijvoorbeeld een taxatie in de avond/weekend of een papieren rapport, is dit mogelijk voor een kleine toeslag. Een overzicht van alle toeslagen vindt u hieronder.

Toeslagentabel

Appartementsrecht: € 25,-
Extra kadastrale opvraging: € 10,- per opvraging
Opvragen stukken VVE : € 80,-
Taxatie na 18.00u: € 35,-
Taxatie na zonsondergang of in het weekend: € 75,-
Aanpassing achteraf voor bijvoorbeeld een verbouwing of andere geldverstrekker: € 25,-
Omzetten van regulier naar gevalideerd € 125,- (binnen zes maanden)
Papieren rapport per post: € 10,-

Meer informatie? Bel 033 245 49 67

Taxatie zonder poespas erkend nwwi bedrijf

White arrow up

Wilt u weten wat uw pand waard is?
Vul het taxatieformulier in voor een onafhankelijke taxatie.

Klik op onderstaande link en vul de gegevens in van het te taxeren object

Wilt u graag vrijblijvend een afspraak maken?