Bureauwaardering

Een andere vorm van taxatie.

Wat is een Bureauwaardering?

Een bureauwaardering is een hybride taxatievorm waarbij de taxateur niet op locatie komt. In plaats daarvan wordt de woningwaarde gebaseerd op twee modelwaardes. Een bureauwaardering is sneller en goedkoper dan een reguliere taxatie, maar is geen vervanging.

Wanneer bureauwaardering?

In sommige gevallen kunt u een bureauwaardering gebruiken in plaats van een taxatierapport. Er gelden meerdere voorwaarden en uitzonderingen voor het gebruik van een bureauwaardering voor een hypotheek. Zo moet uw geldverstrekker het aanleveren van een bureauwaardering toestaan en mag uw hypotheek niet hoger zijn dan 90% van de woningwaarde. Een bureauwaardering is geen vervanging van het huidige model taxatierapport. Dit blijft bestaan.

Kosten bureauwaardering

De kosten van een bureauwaardering ligger lager dan die van een taxatierapport. Een reden hiervoor is dat een bureauwaardering geen fysieke taxatie is. De taxateur komt niet op locatie en is minder tijd kwijt aan uw opdracht.

Bijzonderheden Voorwaarden Bureauwaardering

Je bevestigt voor het accepteren van deze opdracht op de hoogte te zijn van de volgende bijzonderheden:

  • Bij het indienen van een aanvraag voor een Bureauwaardering en de procesbegeleiding hiervan door het NWWI is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken. Hierbij handelt het NWWI in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens is te vinden in onze privacy- en gebruiksverklaring.

 

  • Indien je bij het e-mailadres van de opdrachtgever een ander e-mailadres dan dat van de opdrachtgever hebt ingevuld, verklaar je dat je de opdrachtgever vooraf hebt geïnformeerd over alle (mogelijke) gevolgen in het kader van de AVG. Het opgegeven e-mailadres wordt namelijk onder meer gebruikt ten behoeve van het toesturen van de opdrachtvoorwaarden en, na ondertekening, van (delen van) de Bureauwaardering met bijlagen.

  • Je ontvangt, na acceptatie van deze opdracht, een email met daarin een link naar de opdrachtvoorwaarden. Deze zullen bij de ondertekening als bijlage door ons bij de Bureauwaardering worden toegevoegd. Je verklaart op het moment dat je het NWWI toestemming geeft om de Bureauwaardering namens jou (digitaal) te ondertekenen dat de bevestigde opdrachtvoorwaarden in jouw taxatiedossier identiek zijn aan de opdrachtvoorwaarden die als bijlage bij de Bureauwaardering worden gevoegd.

  • Wij adviseren je dat je op het moment van ontvangst van de opdrachtvoorwaarden controleert of de afspraken juist zijn geformuleerd en, indien dit niet het geval is, contact op te nemen met het NWWI.

  • Wij wijzen je er ook op dat je een schriftelijke bevestiging of ondertekening nodig hebt van de opdrachtvoorwaarden om te voldoen aan de privacywetgeving alsmede aan de Europese taxatiestandaarden (EVS) en het Reglement Gedrags- en Beroepsregels van NRVT.

  • Wij wijzen je nadrukkelijk op het feit dat de opdrachtvoorwaarden, waaronder begrepen het honorarium, zijn overeengekomen tussen de opdrachtgever en het taxatiebedrijf waarvoor je de waarderingswerkzaamheden verricht. Wij zijn hierin geen partij en dragen daardoor geen verantwoordelijkheid voor deze gemaakte afspraken.

  • Indien je de opdracht namens de opdrachtgever invoert, verplicht je je voor voltooiing / acceptatie van deze opdracht de opdrachtgever over al deze bepalingen tijdig te informeren.

  • Je verklaart dat je op de hoogte bent dat acceptatie van deze opdracht betekent dat het taxatiebedrijf aan ons de volledige kosten van de NWWI-bijdrage verschuldigd is. Deze bedraagt voor het model ‘Bureauwaardering‘ € 37,15 excl. BTW per rapport.

TAXATIERAPPORT aanvragen?

Toon

Verbouwingsspecificatie